• projektovanje stara pazova

ŠTA SMO GRADILI

"Konsalting" d.o.o je privatno preduzeće sa najdužom tradicijom u Opštini Stara Pazova u oblasti izgradnje objekata. Do danas smo izgradili, rekonstruisali i sanirali preko 54.000,00m² objekata i mnogim investitorima smo pomogli da uspešno počnu sa poslovanjem ili stanovanjem na novoj lokaciji. Pored objekata, izgrađeno je i preko 21 km saobraćajnica i trotoara i 7.000,00m² parking prostora.

Pogledajte našu video prezentaciju.

REFERENC LISTA OD MAJA 2001. GODINE - ZA VREME VOĐENJA FIRME SRĐANA JOVIĆA:

Izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Dogradnja skladišnog objekta, godina gradnje 2014
Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.006,00 m²
Investitor: "Euroauto" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećih objekata, izgradnja igloa i uređenje platoa na farmi krava

Objekat: Postojeći objekti, igloi i plato na farmi krava
Mesto: Petrović salaš, Belegiš
Površina: 2.000m²
Investitor: "Delta agrar" i "Napredak" a.d.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Grubi građevinski radovi

Objekat: Izgradnja poslovno - proizvodnog objekta
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "RV Metal", Zemun


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija

Objekat: Poslovna zgrada
Mesto: Novi Sad
Površina: 2.400m²
Investitor: "Topdom" d.o.o. Slovenija

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija objekta u štalu za junice,
projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Štala za junice
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Poslovno-skladišni objekat
Mesto: Nova Pazova
Investitor: g. Miša Bućan


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Poslovno-proizvodni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.300m2
Investitor: "Mikron Metal" d.o.o., Stari Banovci

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Proizvodna hala i poslovna zgrada (sadašnji Jockey d.o.o.)
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Koneks" d.o.o.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Skladišni objekat (sadašnji Jockey d.o.o.)
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Koneks" d.o.o.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Mesara - objekat za klanje stoke i preradu mesa
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "SMKR Saša" d.o.o., Stara Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Proizvodno-poslovni objekat Blok 25
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Michell" d.o.o., Zemun


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Stambeno - poslovni objekat
Mesto: Stari Banovci
Investitor: "Pam alatnica"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Proizvodna hala i poslovna zgrada
Mesto: blok 25, Nova Pazova
Investitor: SR "Folija plast"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Proizvodna hala i poslovna zgrada
Mesto: blok 25, Nova Pazova
Investitor: SR "Intercrown plastic", Nova Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Inženjering nad izvođenjem radova

Objekat: Skladišni objekat br. 2 na parceli
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Dabel" d.o.o.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Stambeni objekat P+1
Mesto: Šimanovci
Površina: 267m²
Investitor: Ćirković Zdravko

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Stambeni objekat P+1
Mesto: Stara Pazova
Površina: 177 m²
Investitor: Vidović Željko, Zemun

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Rekonstrukcija

Objekat: Objekat direkcije Vodovoda
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Rekonstrukcija i adaptacija

Objekat: SKUD Heroj Janko Čmelik
Mesto: Stara Pazova
Površina: 250m2


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Rekonstrukcija i adaptacija

Objekat: Rekonstrukcija i adaptacija ostave u karantin za svinje
Mesto: Stara Pazova - Petrović salaš
Površina: 250m2
Investitor: "Napredak" a.d., Stara Pazova i "Delta Agrar", Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija

Objekat: Proizvodna hala
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Lifam M"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija

Objekat: Sanacija objekta i pretvaranje u garderobni prostor i Wc
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija

Objekat: Sanacija mašinske radionice i pretvaranje u garažni prostor
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija

Objekat: Sanacija restorana i pretvaranje u kancelarijski prostor
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Grubi građevinski radovi

Objekat: Izgradnja stambenog objekta od Ytonga (god. gradnje 2014)
Mesto: Stari Banovci
Investitor: Porodica Bogdanović


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija i adaptacija

Objekat: Glavna pošta - za potrebe post shopa i internet kluba
Mesto: Niš(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija i adaptacija

Objekat: Vrtić Poletarac
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija i adaptacija

Objekat: Prostorije sportske hale kod "Jedinstva" za potrebe kluba dizača tegova
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija i adaptacija

Objekat: Glavne pošte za potrebe "Post shopa"
Mesto: Zemun(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Grubi građevinski i instalaterski radovi

Objekat: Skladišni objekat i poslovna zgrada
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Dabel" d.o.o., Beograd


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Zamena krovnog pokrivača novim trapezastim limom

Objekat: Vrtić
Mesto: Nova Pazova
Površina: 1.050,00 m²


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Završni radovi

Objekat: Sportska hala
Mesto: Dobrinci(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Adaptacija

Objekat: Objekat za potrebe pošte
Mesto: T.C. Staklenac, Trg Republike, Beograd(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Platformi za tv prenose, sportska hala
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: OŠ "Boško Palkovljević Pinki"- postavljanje laminata
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Rampe za invalidna lica
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Izgradnja parking mesta i rasvete
Mesto: Hram Svete Petke, Nova Pazova
Investitor: "Graditelj - Beograd" a.d.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Radovi niskogradnje

Objekat: Uređenje dvorišta i parkinga, 2015. godina
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Enveloprint", Nova PazovaAdaptacija

Objekat: Krov i plafon u Š.O.S.O. "Anton Skala"
Mesto: Stara Pazova

Izgradnja i rekonstrukcija

Objekat: Saobraćajnica na teritoriji opštine Irig
Mesto: Opština Irig
Investitor: "Vojvodinaput - Bačkaput" a.d.

Izvođenje radova

Objekat: Trotoari i saobraćajnica u Temerinskoj ulici
Mesto: Novi Sad
Investitor: "Vojvodinaput - Bačkaput" a.d.

Rekonstrukcija

Objekat: Rekonstrukcija krova baze Vodovoda
Mesto: Stara PazovaSanacija

Objekat: OŠ "23 Oktobar" - sanacija krovne konstrukcije starog dela škole
Mesto: GolubinciSanacija i adaptacija

Objekat: Staze i trotoari Streljačkog kluba "Jedinstvo Trap"
Mesto: Stara PazovaREFERENC LISTA OD 1989.GODINE DO MAJA 2001.GODINE - ZA VREME VOĐENJA FIRME OSNIVAČA STOJANA JOVIĆA:

Dogradnja

Objekat: Potkrovlje Gimnazije "Branko Radičević"
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Proizvodna hala "Šahmatik"
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Izvođenje radova

Objekat: Uređenje centralnog parka
Mesto: Stara Pazova

Adaptacija

Objekat: Dečja bolnica
Mesto: Zemun

Adaptacija

Objekat: Magacina u Farmi "Koka nosilja" Zemljoradnička zadruga
Mesto: Vojka

Adaptacija

Objekat: OŠ "Janko Čmelik"
Mesto: Stara Pazova

Adaptacija

Objekat: Služba za platni promet
Mesto: Stara Pazova

Dogradnja

Objekat: Radionica raspona 17met. od čelika "Zemljoradnička zadruga"
Mesto: Vojka

Dogradnja

Objekat: Bolnica Dr.Borivoje Gnjatović
Mesto: Inđija

Dogradnja

Objekat: Portirnice SP "LASTA"
Mesto: Stara Pazova

Dogradnja

Objekat: Tehničko ŠkolskI Centar "Mihajlo Pupin"
Predmet: elektro instalacije, mašinske instalacije i instalacije vodovoda i kanalizacije
Mesto: Inđija

Dogradnja

Objekat: Dom KUD "Branko Radičević"
Mesto: Stara Pazova

Dogradnja

Objekat: Sprat Centra za socijalni rad
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Poslovni objekat
Mesto: Inđija
Investitor: "Agrounija"

Izvođenje radova

Objekat: Asfaltiranje školskih igrališta
Mesto: Novi Banovci

Izvođenje radova

Objekat: Asfaltiranje kruga Mlekare
Mesto: Zemun

Izvođenje radova

Objekat: acevljenje kanala 10-1 u ul. Mihala Filipa
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Lokalni put
Mesto: Belegiš

Izvođenje radova

Objekat: Šaht gasovoda prvog centralnog bloka
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Krov na restoranu AD "Napredak"
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Trotoari u ul. Branka Radičevića i Jovana Popovića
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Lokalni putevi
Mesto: Surduk

Izvođenje radova

Objekat: Kanalizacija otpadnih voda u ul. S.Markovića, V.Miščević i Kamenjarevoj
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Kapela Novo groblje
Mesto: Inđija

Izvođenje radova

Objekat: Kišna kanalizacija u ul. Marka Kraljevića
Mesto: Nova Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Mešaona stočne hrane
Mesto: Surčin
Investitor: "Krmivo Produkt"

Izvođenje radova

Objekat: Mala autobuska stanica
Mesto: Banovci-Dunav

Izvođenje radova

Objekat: MLIN "Panonija promet" (elektro radovi)
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Nadstrešnica streljačke družine "Jedinstvo trap"
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Ograda na proširenju gradskog groblja
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Poslovna zgrada - alatnica, G.Milovanović
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Poslovni objekat, Preduzeće "Jugodrvo"
Mesto: Bar

Izvođenje radova

Objekat: Poslovni objekat "Metaloplastika", M.Mahač
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Poslovni ugostiteljski kompleks "Feromont"
Mesto: Stara Pazova

Izvođenje radova

Objekat: Poslovni objekat "Hivokomerc"
Mesto: Vojka

Izvođenje radova

Objekat: Postavljanje krovne konstrukcije OŠ "23. Oktobar" (novi deo škole)
Mesto: Golubinci

Izvođenje radova

Objekat: Stambeno - poslovni objekat "Sanja" (elektro radovi)
Investitor: Žikić Dragan
Mesto: Stara Pazova
Pored navedenih, izgrađen je, adaptiran i saniran veliki broj manjih poslovnih i stambenih objekata.