• projektovanje stara pazova

ŠTA SMO PROJEKTOVALI   /   TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA

"Konsalting" d.o.o je privatno preduzeće sa najdužom tradicijom u Opštini Stara Pazova u oblasti projektovanja objekata. Do danas smo projektovali preko 155.000,00m² objekata, vodili i koordinirali nadzor za preko 50.000,00m² i mnogim investitorima pomogli da uspešno počnu sa poslovanjem ili stanovanjem na novoj lokaciji.
Vršimo usluge i tehničkog pregleda objekata. Tehnički pregled je postupak neophodan za dobijanje upotrebne dozvole, koja prethodi uknjižbi objekta.
Uradili smo tehnički pregled za preko 220.000,00m² stambenih i poslovno - skladišnih objekata.


Naša misija je da znanjem i iskustvom pomognemo da vašu maštu pretvorite u stvarnost.
Pogledajte našu video prezentaciju.

REFERENC LISTA OD MAJA 2001.GODINE - ZA VREME VOĐENJA FIRME SRĐANA JOVIĆA:

Urbanistički projekti, projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Stambeni kompleks PARK 1, Objekat 1 (Su+P+4+Pk) i Objekat 2 - Lamele A i B (Su+P+4+Pk)
Mesto: Stara Pazova
Površina: Objekat 1 = 4.801,00 m² i Objekat 2 (Lamele A i B) = 6.656,00 m²
Investitor: "Fine Living" d.o.o. (osnivač "Everfresh" d.o.o.) Novi Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekti, projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Poslovno - proizvodno - skladišni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 3.899,00m²
Investitor: "Umprom" d.o.o. Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Višeporodični stambeno - poslovni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 3.410,36m²
Investitor: "Božičković gradnja 2021" d.o.o. Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Skladišni objekat u industrijskoj zoni
Mesto: Stara Pazova
Površina: 4.828,32m²
Investitor: "Certa Investments" d.o.o. Zemun i "Si Line" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekti, projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Poslovno-proizvodno-skladišni objekat u poslovno radnoj zoni P+0-P+1
Mesto: Stara Pazova
Površina: 2.239,80m²
Investitor: "MN plastika-1996" d.o.o. Stara Pazova

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Višeporodični stambeni objekat Su+P+3+Pk
Mesto: Inđija
Površina: 4.211,00m²
Investitor: "Grmeč-In" d.o.o. Inđija

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Poslovni objekat samoposluge, Ul. Nikole Momčilovića
Mesto: Stara Pazova
Površina: 570,00m²
Investitor: "Medius" d.o.o. Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Stambeno - poslovni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 4.219,00m²
Investitor: "Bonkomerc" d.o.o. - "Eko Dizajn"

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Stambeno - poslovni objekat
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Euro stil gradnja" d.o.o.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekat, glavni projekat i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Proizvodno - skladišni objekat
Mesto: Nova Pazova
Površina: 4400m²
Investitor: "TIS" i "Matis", Ivanjica

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekat, glavni projekat i administrativni poslovi
do dobijanja građevinske dozvole, projektantski nadzor

Objekat: Poslovno - proizvodno skladišni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 3.300,00 m²
Investitor: "Enveloprint", Nova Pazova - sadašnji vlasnik "Dec International" d.o.o. Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Dogradnja skladišnog objekta, godina gradnje 2014
Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.006,00 m²
Investitor: "Euroauto" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekat, projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole,
nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Dogradnja skladišnog objekta
Mesto: Stara Pazova
Površina: 914,00 m²
Investitor: "Novaspace holding" d.o.o., Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Poslovni kompleks
Površina: Poslovni objekat upravne zgrade 1.020,00m²,
skladište za prehrambene proizvode 1.436,00m² i pomoćni objekat magacina 149,00m²

Mesto: Stara Pazova
Investitor: Ireks d.o.o. Stara Pazova

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta u stambeno - poslovni objekat i izgradnja proizvodnog objekta
Mesto: Nova Pazova
Površina: Stambeno - poslovni objekat (382,29 m²), Proizvodni objekat (314,99 m²)
Investitor: "Gi Go Comerce" o.d., Nova Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Mesara - objekat za klanje stoke i preradu mesa
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "SMKR Saša" d.o.o., Stara Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat rekonstrukcije i izgradnje projektovanje i administrativni poslovi
do dobijanja građevinske dozvole i uknjižbe objekata i nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Proizvodni kompleks
Mesto: Stara Pazova
Površina: Rekonstrukcija 10.230,00 m² (dve hale), Izgradnja 16.450,00m² (sedam hala)
Investitor: "Gorenje Tiki" d.o.o.
(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole,
nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Poslovno-skladišni objekat br.II na parceli
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Fami Co" d.o.o.

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Rekonstrukcija i dogradnja objekta za potrebe višeporodičnog stambenog objekta
Mesto: Apatin
Površina: 4.706,00m²
Investitor: "TP Ibar" d.o.o. Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Nadzor nad izvođenjem radova i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Dogradnja 5 silosnih ćelija
Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.139,50m²
Investitor: ZZ "Agroprom" i Mitrović Goran, Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Rušenje i rekonstrukcija skladišnog prostora i izgradnja 2 silosa (I faza)
Mesto: Šimanovci
Investitor: "JUB" d.o.o., Šimanovci


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Skladišni objekat
Mesto: Stari Banovci
Površina: 2.850,00m²
Investitor: "Tehnoplast" d.o.o., Stari Banovci


Nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Trgovinski objekat - market "DIS"
Mesto: Inđija
Površina: 1.298,00m²
Investitor: "Max Invest Gradnja" d.o.o. Stara Pazova za potrebe "Dis" d.o.o.


Projektovanje

Objekat: Poslovni objekat - salon nameštaja
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Vanja 2", Nova Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Skladišno - poslovni kompleks, poslovni za potrebe Forma Ideale, skladišni za potrebe investitora
Mesto: Stara Pazova
Površina: 8.532,00m²
Investitor: MM 99 d.o.o., Stara Pazova


Projekat rekonstrukcije i adaptacije objekta

Objekat: Istraživačko - razvojni centar
Mesto: Ljukovo
Površina: 780,00m²
Investitor: Sunoko d.o.o., Novi Sad


Projekti za građevinsku dozvolu i urbanistički projekat

Objekat: Poslovni objekat za potrebe marketa "MAXI"
Mesto: Nova Pazova
Površina: 705,00m²
Investitor: MM 99 d.o.o., Stara Pazova


Projekti za građevinsku dozvolu i administrativni poslovi

Objekat: Poslovno - stambeni objekat
Mesto: Stari Banovci
Površina: 733,00m²
Investitor: OZ Glass - Macakanja Aranđelo, Stari Banovci


Projektovanje

Objekat: Poslovni objekat- skladište pića
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Okuč Ban"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Poslovni objekat za proizvodnju i preradu bilja
Mesto: Stari Banovci
Investitor: Dejan Petrović i "Euhem" d.o.o., Beograd


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Poslovni objekat samoposluge
Površina: 600m²
Mesto: Golubinci
Investitor: "Medius" d.o.o.

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Poslovni objekat samoposluge br. 2
Površina: 600m²
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Medius" d.o.o.

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat preparcelacije, glavni projekat

Objekat: Poslovnog objekat - supermarket
Mesto: Vojka
Investitor: "Medius" d.o.o.


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Poslovni objekat pored Crkve
Mesto: Njegoševa ulica, Stara Pazova
Investitor: SPCO, Nova Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat rekonstrukcije stambenog u poslovni objekat

Mesto: Stara Pazova
Investitor: Ivančević Dušan i "Matijević" d.o.o. Novi Sad(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Skladišni objekat
Mesto: Šimanovci
Površina: 5.400,00m²
Investitor: "Gorenje Imobilia"

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Skladišni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.200 m²
Investitor: "Delmax" d.o.o.

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Stambeni objekat P+1
Mesto: Šimanovci
Površina: 267m²
Investitor: Ćirković Zdravko

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Stambeni objekat P+1
Mesto: Stara Pazova
Površina: 177 m²
Investitor: Vidović Željko, Zemun

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Stambeni i poslovno - skladišni objekat
Mesto: Novi Banovci
Površina: 360m² (stambeni), 1.850m² (poslovno - skladišni)
Investitor: "PB Nitom", Niš

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Rekonstrukcija stambeno - poslovnog objekta u višeporodični stambeno - poslovni objekat

Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.950,00m2
Investitor: "Prointer" d.o.o., Beograd i "Ostium trade" d.o.o., Beograd


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Rekonstrukcija i dogradnja stambeno - poslovnog objekta P+Pk
u stambeno - poslovno / skladišni objekat P+0/P+1

Mesto: Stara Pazova
Površina: 1.024,00m2
Investitor: Šicar Branko, "Dolli Dog" d.o.o., Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija restorana i pretvaranje u kancelarijski prostor

Objekat: Poslovni objekat
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija mašinske radionice i pretvaranje u garažni prostor

Objekat: Graža
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija, adaptacija i rekonstrukcija objekta u štalu za junice,
projektovanje i izvođenje radova po sistemu "ključ u ruke"

Objekat: Štala za junice
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d. - "Delta agrar"

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekat, glavni projekat

Objekat: Poslovno - skladišni objekat, rađeno od YTONG-a
Površina: 1.060,00m²
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Ital Centar" d.o.o. Batajnica

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekti parcelacije i preparcelacije, urbanistički projekat,
administrativni poslovi do dobijanja građevinske i upotrebne dozvole i nadzor nad izvođenjem radova

Objekat: Poljoprivredni kompleks za skladištenje žitarica
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "ZZ Agroprom", Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Urbanistički projekat, glavni projekat i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Proizvodno - skladišni objekat
Mesto: Nova Pazova
Površina: 2.350m²
Investitor: "Evropa - Inex" d.o.o. (Mecen Evropa Tech) i "Uni line" d.o.o.

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija

Objekat: Poslovni objekat
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Enveloprint", Nova Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Idejno rešenje i urbanistički projekat

Objekat: Benzinska pumpa
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Panonija proment"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Preuzimanje i prerada projekta

Objekat: Hram Svete Petke
Mesto: Nova Pazova
Investitor: SPCO Nova Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Regulacija prolaza od Ul. Kralja Petra I do trga Dr Zorana Đinđića
              i desne strane Ulice Kralja Petra I od Svetosavske ulice do Ul. Branka Radičevića,

Mesto: Stara Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Bazen na Klisi
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Gardi zgrada, tkz. Cepelin
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Zgrada Dalton
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Zgrada ugao Bul.Oslobođenja i Novosadskog Sajma
Površina: 6 lamela, 50.000,00m²
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"
Investitor: "Aleksandar gradnja" d.o.o.
(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Benzinska pumpa
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Stambeno - poslovni objekat
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"
Investitor: "Modena Invest"

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Tržni centar "New Nork"
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projekat konstrukcije

Objekat: Autobuska stanica u okviru kompleksa ATP "Vojvodina"
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Saradnici na projektu konstrukcije

Objekat: Park City
Površina: 65.000 m²
Mesto: Novi Sad
Napomena: Rađeno u saradnji sa "Konstrukcije Šćepa"

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje i nadzor

Objekat: Izgradnja štale za odgoj svinja
Površina: 750,00 m²
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Napredak" a.d., Stara Pazova i "Delta Agrar" d.o.o., Beograd

Adaptacija i rekonstrukcija

Objekat: Vrtić
Mesto: Bečmen
Investitor: Opština Surčin

Projektovanje i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Dogradnja proizvodne hale uz postojeće proizvodne objekte, objekti II, IIa, III, IIIa
Površina: 3.400 m²
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Motoplast" d.o.o.

Projektovanje

Objekat: Ekonomski objekat za tov junadi
Površina: 2.200m²
Mesto: Pančevo
Investitor: "Stari Tamiš" a.d.

Projektovanje

Objekat: Poslovno / skladišni objekat
Mesto: Krnješevci
Investitor: "Euro centar promet", Beograd

Projekat parcelacije i preparcelacije

Objekat: Formiranje parcele za distributivno - skladišni centar za potrebe Delhaize Serbia d.o.o.
Mesto: centralna radna zona Opštine Stara Pazova
Investitor: "Delta Agrar" d.o.o., Beograd

Preparcelacija, glavni projekti i administrativni poslovi do dobijanja građevinske dozvole

Objekat: Poljoprivredni objekti u kompleksu "Napredak" a.d. - "Delta Agrar"
Površina: 4.437,00m² (štala), 3.184,00m² (trenč silosi), 1.178,00m² (senjara), 4.730,00m² (laguna za tečni stajnjak),
              71,00m² (bazen za tečni stajnjak), 1.200,00m² (plato za čvrst stajnjak), separator za stajnjak,
              6.130,00m² (interne saobraćajnice) i 1.128,00m² (rekonstrukcija postojeće štale u telarnik)
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Delta Agrar" d.o.o., Beograd

Projektovanje

Objekat: Poslovno - skladišni objekat
Mesto: Jakovo
Investitor: "Varbo" d.o.o., Zemun

Projektovanje

Objekat: Poslovni objekat samoposluge
Površina: 470m²
Mesto: Beška
Investitor: "Medius" d.o.o.

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Prolaz ispod pruge Beograd-Subotica, čeličnog gasovoda
Mesto: Beška

Projekat rekonstrukcije

Objekat: Rekonstukcija vodovodne mreže
Mesto: Belegiš

Projektovanje

Objekat: Skladišni objekat
Mesto: Šimanovci
Površina: 5.600,00 m²
Investitor: "Gorenje", Beograd

Projektovanje

Objekat: Skladišni objekat
Mesto: Nova Pazova
Investitor: "Motoplast" d.o.o.

Projektovanje

Objekat: Svetosavska sala i parohijski dom
Mesto: Njegoševa ulica, Stara Pazova
Investitor: SPCO Stara Pazova

Projektovanje

Objekat: Hala za smeštaj teretnih vozila
Mesto: Mali Požarevac
Investitor: "Srbija Autoput"

Projektovanje

Objekat: Distributivna vodovodna mreža
Mesto: deo naselja Surduk
Investitor: Opština Stara Pazova

TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA:

Tehnički pregled

Objekat: Poslovno-skladišni objektat sa pratećim objektima - faza 1 gradnje
Mesto: Nova Pazova
Površina: 47.700,00 m²
Investitor: "LIDL SRBIJA" k.d, Novi Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Upravna zgrada sa pratećim objektima - faza 2 gradnje
Mesto: Nova Pazova
Površina: 12.300,00 m²
Investitor: "LIDL SRBIJA" k.d, Novi Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole

Objekat: Poslovno - skladišni objekat
Mesto: Stara Pazova
Površina: 6.200,00 m²
Investitor: "Trgometal" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole

Objekat: Poslovno - skladišni objekat - objekat NBC3
Mesto: Novi Banovci
Površina: 25.580,50 m²
Investitor: "Ctp Lambda" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole

Objekat: Poslovno - skladišni objekat - objekat NBC2
Mesto: Novi Banovci
Površina: 19.408,50 m²
Investitor: "Ctp Lambda" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole

Objekat: Poslovno - skladišni objekat - objekat NBC1
Mesto: Novi Banovci
Površina: 27.572,38 m²
Investitor: "Ctp Lambda" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled i ishodovanje upotrebne dozvole

Objekat: Poslovno - skladišni objekti - objekat SIM4 i SIM5
Mesto: Šimanovci
Površina: 20.500,00 m² i 17.103,00 m²
Investitor: "Ctp Sigma" d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Poslovno skladišni objekat
Mesto: Nova Pazova
Površina: 16.030,37 m²
Investitor: "Delta Real Estate", Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Poslovno skladišni objekat
Mesto: Nova Pazova
Površina: 20.000,00 m²
Investitor: "Delta Transportni Sistem" (DTS), Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Silosi za skladištenje granulata
Mesto: Krnjesevci
Investitor: "Energo Pet" d.o.o,. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Skladišni objekat i nadstrešnica
Mesto: Krnjesevci
Površina: Skladišni objekat 1.074,00m², nadstrešnica 890,00m²
Investitor: "Energo Pet" d.o.o,. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Svi objekti (MBTS i MRS) i interne saobraćajnica u kompleksu "Delhaize Serbia"
Mesto: K.O. Nova Pazova
Površina: 80.000,00 m²
Investitor: "Delhaize Serbia", Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Proizvodno - poslovni kompleks - faza I i faza II
Mesto: Stara Pazova
Površina: Faza I 7.731,60 m²; Faza II 5700,00 m²
Investitor: "Streit Nova" d.o.o., Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Poslovni objekat - mini market Maxi
Mesto: Stara Pazova
Površina: 941,00 m²
Investitor: "Maks Invest Gradnja" d.o.o., Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Svi objekti, MRS i interna saobraćajnica u kompleksu "Gebrüder Weiss"
Mesto: Dobanovci
Površina: 17.782,00 m²
Investitor: "Gebrüder Weiss Transport and Logistics" d.o.o., Dobanovci

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Tribine sa pristupnim platoom uz fudbalski teren za 2.581,00 gledaoca
Mesto: Stara Pazova
Površina: 3.384,75 m²
Investitor: Fudbalski savez Srbije

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Dogradnja poslovno-proizvodnog prostora za potrebe mesare
Mesto: Nova Pazova
Površina: 500,13 m²
Investitor: Medius d.o.o. Nova Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Centar za sport i rekraeciju osoba sa invaliditetom
Mesto: Kragujevac
Površina: 600,00 m²
Investitor: Delta Fondacija

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Poslovni objekat - market Idea
Mesto: Kanjiža
Površina: 1.647,00 m²
Investitor: MM 99 d.o.o. Stara Pazova i Jacol d.o.o. Beograd

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Skladišni objekat
Mesto: Šimanovci
Površina: 266,00 m²
Investitor: JUB d.o.o. Šimanovci

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: "Nova ulica"
Mesto: Stara Pazova
Investitor: Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova

(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Tehnički pregled

Objekat: Predškolska ustanova
Mesto: Belegiš
Površina: 640,00 m²
Investitor: JP Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova

Tehnički pregled

Objekat: Uređenje centra - radovi niskogradnje
Mesto: Novi Banovci
Investitor: Direkcija za Izgradnju Opštine Stara Pazova

Tehnički pregled

Objekat: Fabrika lekova
Mesto: Stari Banovci
Investitor: "Ivančić i sinovi"
REFERENC LISTA OD 1989.GODINE DO MAJA 2001.GODINE - ZA VREME VOĐENJA FIRME OSNIVAČA STOJANA JOVIĆA:

Projektovanje

Objekat: Benzinska stanica "Brazda company" (sadašnji "Norma petrol")
Mesto: Inđija(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Krovna konstrukcija i ograda autobuske stanice "Lasta"
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Tržni centar "Sokak" (sadašnji "Ambar")
Mesto: Batajnica(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Mlin PP
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Panonija promet", Stara Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: Proizvodna hala
Mesto: Stara Pazova
Investitor: "Šahmatik", Stara Pazova


(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Projektovanje

Objekat: "Feromont" (kompleks)
Mesto: Stara Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Sanacija

Objekat: Potkrovlje Doma kulture
Mesto: Nova Pazova(klikom na sliku pogledajte galeriju)

Adaptacija

Objekat: Pproizvodna hala
Investitor: "Gaj stolarija"

Dogradnja

Objekat: OŠ "Milan Hadžić"
Mesto: VojkaProjektovanje

Objekat: Garaža za pekarska vozila
Mesto: Inđija
Investitor: "Žito Srem", Inđija

Projektovanje

Objekat: Mala autobuska stanica
Mesto: Banovci Dunav

Projektovanje

Objekat: Istražno eksploatacioni bunar
Mesto: Krnješevci

Projektovanje

Objekat: Istražno eksploatacioni bunar
Mesto: Nova Pazova

Projektovanje

Objekat: Istražno eksploatacioni bunar
Mesto: Surduk

Projektovanje

Objekat: Kanal za odvođenje atmosferskih voda
Mesto: Ul. Vere Miščević, Stara Pazova

Projektovanje

Objekat: Kišna kanalizacija
Mesto: Ul. M. Kraljevića, Nova Pazova

Projektovanje

Objekat: Kišna kanalizacija
Mesto: Ul. Mihala Filipa, Stara Pazovaa

Projektovanje

Objekat: Kišna kanalizacija
Mesto: Ul. Svetosavskoj, Stara Pazova

Projektovanje

Objekat: Metaloplastičarska radionica
Investitor: Slađan Denčić

Projektovanje

Objekat: Novi bunar na izvorištu "Plažulje" za vodosnabdevanje grada
Mesto: Brčko

Projektovanje

Objekat: Poslovni objekat
Mesto: Novi Sad
Investitor: "Color line", Novi Sad

Projekat rekonstrukcije

Objekat: Projekat rekonstrukcije kapele
Mesto: Nova Pazova

Projektovanje

Objekat: Poslovno - uslužni objekat
Mesto: Ruma
Investitor: "Ibis petrol", Ruma

Projektovanje

Objekat: Stočna pijaca
Mesto: Stara Pazova

Projektovanje

Objekat: Proizvodna hala
Mesto: Novi Banovci
Investitor: "Tehnoplast"

Projektovanje

Objekat: Fabrika sanitarije
Mesto: Zemun
Investitor: "Galenika - Klirit" d.o.o., Beograd

Projektovanje

Objekat: Fekalna kanalizacija
Mesto: ul. Zmaj Jovinoj, Stara Pazova

Projektovanje

Objekat: Vodovodna mreža
Mesto: ul. Petar Kočić, Golubinci

Projektovanje

Objekat: Nadstrešnica na benzinskoj pumpi "NAP"
Mesto: Stara Pazova

Rekonstukcija

Objekat: Vodovodne mreže
Mesto: Belegiš
Pored navedenih, urađen je veliki broj urbanističkih projekata, idejnih i glavnih projekata, kao i tehničkih pregleda manjih poslovnih i stambenih objekata.